BIOGRAFIE

INFORMAŢII PERSONALE

Daniel OLTEANU

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

20/12/2016 – prezent

Deputat
Deputat Circumscripția electorală nr. 39 Vaslui
Parlamentul Romȃniei – Camera Deputaților

20/10/2016 – 19/12/2016

Director Departament Cercetare Dezvoltare
S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L. Vaslui
▪ Coordonarea, organizarea şi controlul Departamentului

30/09/2016–19/10/2016

Director executiv
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui
▪ Coordonarea, organizarea şi controlul Agenţiei

18/02/2016–30/09/2016

Prefect
Ministerul Afacerilor Interne
Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui
▪ Reprezentarea Guvernului Romȃniei ȋn plan local

01/08/2013–17/02/2016

Director executiv
Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea forţei de Muncă Vaslui
▪ Coordonarea, organizarea şi controlul Agenţiei

03/07/2013–31/07/2013

Secretar UAT
Primăria comunei Rebricea, judeţul Vaslui
▪ Avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului și a proiectelor de hotărȃri, contrasemnarea hotărȃrilor consiliului local

04/04/2013–03/07/2013

Consilier personal
Primăria comunei Coroieşti, judeţul Vaslui
▪ Consilierea pe probleme juridice şi de administraţie publică

2010–2012

Şef birou senatorial
Senatul Romȃniei
▪ Coordonarea activităţii biroului senatorial, consiliere

2009–2010

Consilier personal
Primăria comunei Ciocani, judeţul Vaslui
▪ Consilierea pe probleme de administraţie publică

2006–2008

Şef birou senatorial
Senatul Romȃniei
▪ Coordonarea activităţii biroului senatorial, consiliere

2002–2006

Director general
S.C. ROŞU ŞI NEGRU S.R.L. Bȋrlad
▪ Coordonarea activităţii

1997–2002

Director comercial
S.C.F.P. ZEPPELIN S.R.L. Bȋrlad
▪ Coordonarea activităţii departamentului aprovizionare – desfacere – transport

1990–1997

Tehnician
S.C. IRIS S.A. Bȋrlad
▪ Şef compartiment protecţia muncii

1988–1990

Muncitor
Întreprinderea de Gospodărire Locală Bȋrlad

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2017

Studii de securitate
Centrul european pentru studii de securitate „George Marshall” Garmisch-Partenkirchen

2017

„SECURITATE ŞI BUNĂ GUVERNARE” – Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale
Colegiul Național de Apărare

2015

Manager Proiect
Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă

2014

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020
Ministerul Muncii

2014

Evaluator proiecte
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

2014

Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii corespunzătoare categoriei Înalţi Funcţionari Publici
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2013

Leadership
Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă

2006–2009

Licenţiat ȋn Sociologie
Universitatea ,,Spiru Haret’’, Bucureşti
Studii sociologice

2001–2006

Licenţiat ȋn Drept
Universitatea ,,Dimitrie Cantemir’’, Iaşi
Ştiinţe juridice

2008

Manager transporturi
Ministerul Transporturilor, Bucureşti
Managementul transportului rutier naţional şi internaţional

1996

Protecţia, securitatea şi igiena muncii
Ministerul Agriculturii, Bucureşti
Absolvent curs

1995

Managementul transporturilor
Ministerul Transporturilor, Bucureşti
Absolvent curs

1982–1986

Bacalaureat
Liceul Industrial ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Bȋrlad
Învăţămȃnt liceal

COMPETENŢE PERSONALE

Competenţe sociale

Responsabil, calm, sociabil, comportament pozitiv, lucru ȋn echipă

Competenţe organizaţionale/manageriale

Bun organizator, punctual, corect, bun psiholog, viziune a planificării locului de muncă și a oamenilor din subordine